وی افزود: حدود ۴ هزار هکتار از مزارع پنبه این استان قابلیت برداشت مکانیزه دارد که در حاضر تنها یک دستگاه کمباین برداشت و هشت دستگاه غوزه چین در امر برداشت فعال هستند.

این مقام مسئول با بیان اینکه حداقل پنج دستگاه کمباین وش چین پنبه دیگر در استان فارس مورد نیاز است، اظهار کرد: در حال حاضر ۶ مرکز خرید محصول وش تولیدی کشاورزان را خریداری می‌کنند.

به گفته وی مراکز سه کارخانه پنبه پاک کنی در شهرستان داراب، دو مرکز در شهرستان لارستان و یک مرکز در هر کدام از شهرستان‌های زرین دشت و فسا را شامل می‌شود.

وی افزود: کمبود کمباین وش چین برای برداشت مکانیزه و عدم وجود نقدینگی کافی در کارخانجات پنبه پاک کنی برای پرداخت به موقع وجوه محصول خریداری شده از کشاورزان از عمده مشکلات پنبه کاران است.