ذخیره ۹۰۳ هزار تن گندم در سیلو‌های فارس

19تیر

ذخیره ۹۰۳ هزار تن گندم در سیلو‌های فارس

۹۰۳ هزار تن گندم تاکنون از کشاورزان فارس خریداری شده است.