راه‌اندازی شیفت شب در پروژه‌های عمرانی شیراز

16تیر
راه‌اندازی شیفت شب در پروژه‌های عمرانی شیراز
شهردار شیراز خبر داد:

راه‌اندازی شیفت شب در پروژه‌های عمرانی شیراز

شهردار شیراز، با بیان اینکه عزم شهرداری برای بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی براساس برنامه زمان‌بندی جدی است، از راه‌اندازی شیفت شب، برای تسریع در روند اجرای این پروژه‌ها، خبر داد.