مسئله آب سیستان و بلوچستان موضوع درجه یک کشور است

25تیر
مسئله آب سیستان و بلوچستان موضوع درجه یک کشور است

مسئله آب سیستان و بلوچستان موضوع درجه یک کشور است

احمد وحیدی وزیر کشور در حاشیه جلسه ستاد بحران و در جمع خبرنگاران با اشاره به مفاد جلسه گفت: یکی از موارد مطرح شده در جلسه امروز ارزیابی ایمنی سازه‌ها بود زیرا با توجه به قانون ساختمان‌های بلند مرتبه باید ایمن سازی شوند.