کودک آزاری مدرن در فضای مجازی/ به حقوق کودکان احترام بگذاریم

19تیر
کودک آزاری مدرن در فضای مجازی/ به حقوق کودکان احترام بگذاریم

کودک آزاری مدرن در فضای مجازی/ به حقوق کودکان احترام بگذاریم

فضای مجازی به عنوان یکی از جلوه‌های زندگی مدرن اگرچه آسایش و راحتی بیشتری در ارتباطات جهانی ایجاد کرده؛ با این حال مدت‌هاست نوعی دیگر از کودک آزاری را برای کودکان به ارمغان آورده است.