آخرین وضعیت کرونا در فارس تا ۲۴ تیر ۱۴۰۲

24تیر
آخرین وضعیت کرونا در فارس تا ۲۴ تیر ۱۴۰۲

آخرین وضعیت کرونا در فارس تا ۲۴ تیر ۱۴۰۲

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز آخرین وضعیت کرونا در فارس را از ابتدای شیوع تا امروز اعلام کرد.