اخلالگران بازار مرغ در فارس به دادگاه ارجاع شدند

25تیر
اخلالگران بازار مرغ در فارس به دادگاه ارجاع شدند

اخلالگران بازار مرغ در فارس به دادگاه ارجاع شدند

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس گفت: تعدادی از اخلالگران بازار مرغ در استان به مراجع قضایی معرفی شده‌اند و برای سه کشتارگاه پرونده تشکیل شده است.