افزایش ۲۰ درصدی تولید تخم مرغ در سروستان

17تیر
افزایش ۲۰ درصدی تولید تخم مرغ در سروستان

افزایش ۲۰ درصدی تولید تخم مرغ در سروستان

پیش بینی شده است امسال سه هزار و ۶۰۰ تن تخم مرغ در شهرستان سروستان تولید شود.