ایران سیاسی‌ترین زنان دنیا را دارد

21تیر
ایران سیاسی‌ترین زنان دنیا را دارد

ایران سیاسی‌ترین زنان دنیا را دارد

احمد وحیدی وزیر کشور در نشست تخصصی عفاف و حجاب ویژه مدیران استان‌ها و حراست دستگاه‌های اجرایی گفت: ما باید به فرهنگ اصیل و پر افتخار انسان ساز و متعالی خودمان که برگرفته از اسلام ناب است و امروز در قالب قوانین مترقی خود را نشان می‌دهد؛ عمل کنیم.