بازدید رؤسای ایران و آذربایجان از زیرساخت های زمینی و ریلی آستارا

26تیر
بازدید رؤسای ایران و آذربایجان از زیرساخت های زمینی و ریلی آستارا

بازدید رؤسای ایران و آذربایجان از زیرساخت های زمینی و ریلی آستارا

مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران و شاهین مصطفی یف، معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان عصر دوشنبه از پل جدید بتنی اتومبیل رو، بارانداز ریلی آستارا - آستارا و پل فلزی قدیمی بر روی رودخانه مرزی آستارا چای شهرستان آستارا بازدید کردند.