برپایی بیست و دومین نمایشگاه قطعات خودرو در شیراز

21تیر
برپایی بیست و دومین نمایشگاه قطعات خودرو در شیراز

برپایی بیست و دومین نمایشگاه قطعات خودرو در شیراز

بیست و دومین نمایشگاه قطعات خودرو در شیراز در محل دائمی نمایشگاه‌های فارس برپا شده است.