برپایی نمایشگاه عکس هنرجویان سینمای جوان آباده

19تیر
برپایی نمایشگاه عکس هنرجویان سینمای جوان آباده

برپایی نمایشگاه عکس هنرجویان سینمای جوان آباده

همزمان با هفته فیلم و عکس، نمایشگاه آثار عکاسی هنرجویان انجمن سینمای جوان دفتر آباده گشایش یافت.