بیمه رایگان

12تیر
اختصاص بیمه رایگان برای پنج دهک جمعیتی

اختصاص بیمه رایگان برای پنج دهک جمعیتی

مدیرکل بیمه سلامت استان فارس از گسترش خدمات رایگان برای شمار بیشتری از دهک‌های جمعیتی خبر داد.