تصمیم نهایی سازمان جهانی بهداشت درباره احتمال سرطان‌زایی «آسپارتام»

23تیر
تصمیم نهایی سازمان جهانی بهداشت درباره احتمال سرطان‌زایی «آسپارتام»

تصمیم نهایی سازمان جهانی بهداشت درباره احتمال سرطان‌زایی «آسپارتام»

سازمان جهانی بهداشت (WHO) در گزارش نهایی خود در خصوص شیرین‌کننده «آسپارتام»، این ماده را به عنوان یکی از علت‌های «احتمالی» سرطان در نظر گرفت و این در حالیست که یک گروه تخصصی دیگر مصرف این ماده جایگزین قند را در مقادیر محدود هنوز ایمن می‌داند.