حمله تروریسی

17تیر
پایان غائله حمله تروریستی کلانتری ۱۶ زاهدان با هلاکت تروریست ها

پایان غائله حمله تروریستی کلانتری ۱۶ زاهدان با هلاکت تروریست ها

سردار سعید منتظر المهدی گفت: مقارن ساعت ۷ امروز ۴ نفر به عنوان مراجعه کننده و درخواست استمداد به کلانتری ۱۶ زاهدان مراجعه کردند که متأسفانه با به شهادت رساندن عامل نگهبانی، وارد محوطه کلانتری شدند.