رزمایش جهادگران صنعت

15تیر
آغاز رزمایش بزرگ جهادگران صنعت و معدن کشور در شیراز

آغاز رزمایش بزرگ جهادگران صنعت و معدن کشور در شیراز

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن استان فارس، صبح امروز رزمایش جهادگران صنعت و معدن کشور با حضور جمعی از مسئولین کشوری و استانی به مناسبت هفته صنعت و معدن در شهرک صنعتی شیراز افتتاح شد.