ضبط ۵۲۷۹ دستگاه ماینر غیرمجاز طی ۴ سال در فارس

14تیر
ضبط ۵۲۷۹ دستگاه ماینر غیرمجاز طی ۴ سال در فارس
مدیرعامل توزیع برق فارس خبر داد:

ضبط ۵۲۷۹ دستگاه ماینر غیرمجاز طی ۴ سال در فارس

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق فارس اعلام کرد که طی چهارسال گذشته بالغ بر ۵۲۷۹ دستگاه ماینر در محدوده تحت مدیریت این شرکت ضبط شده که برق مصرفی این تعداد حدود ۱۴ مگاوات بوده است.