فرهنگیان جوان، طلایه‌داران تحول در آموزش و پرورش هستند

22تیر
فرهنگیان جوان، طلایه‌داران تحول در آموزش و پرورش هستند
رئیس سازمان دانش‌آموزی فارس:

فرهنگیان جوان، طلایه‌داران تحول در آموزش و پرورش هستند

رئیس سازمان دانش‌آموزی فارس، فرهنگیان جوان را به مثابه طلایه‌داران تحول در آموزش و پرورش توصیف کرد.