مدیرکل کمیته امداد فارس اعلام کرد بهره مندی 5506 مددجو از مزایای بیمه تامین اجتماعی

28تیر
مدیرکل کمیته امداد فارس اعلام کرد بهره مندی ۵۵۰۶ مددجو از مزایای بیمه تامین اجتماعی

مدیرکل کمیته امداد فارس اعلام کرد بهره مندی ۵۵۰۶ مددجو از مزایای بیمه تامین اجتماعی

مدیرکل کمیته امداد فارس گفت: برای 5506 نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد فارس، سرانه حق بیمه تامین اجتماعی پرداخت میشود.