مذاکره میلان برای جذب طارمی تازه آغاز شده است

26تیر
مذاکره میلان برای جذب طارمی تازه آغاز شده است

مذاکره میلان برای جذب طارمی تازه آغاز شده است

بحث انتقال مهدی طارمی به باشگاه میلان ایتالیا جدی تر از روزهای گذشته پیگیری و خبرهای مختلفی در رسانه‌های چند کشور از جمله ایران، ایتالیا و پرتغال منتشر می‌شود.