مزایای سخت و زیان‌آوری به صندوق هنرمندان تعلق نمی‌گیرد

20تیر
مزایای سخت و زیان‌آوری به صندوق هنرمندان تعلق نمی‌گیرد
مدیرکل بیمه تامین اجتماعی فارس:

مزایای سخت و زیان‌آوری به صندوق هنرمندان تعلق نمی‌گیرد

مدیرکل بیمه تامین اجتماعی فارس گفت: هنرمندانی که از طریق صندوق هنر تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند، بیمه شده آزاد هستند و مشمول مزایای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور نمی‌شوند.