مهار آتش سوزی در کشتی تفریحی کیش

16تیر
مهار آتش سوزی در کشتی تفریحی کیش

مهار آتش سوزی در کشتی تفریحی کیش

سهراب رضایی اظهار کرد: این آتش سوزی عصر امروز در بندرگاه اسکله غربی رخ داد.