مولد کشاورزی

16تیر
ایجاد ۵ شهر مولد کشاورزی در کشور تصویب شده است۱
مجری طرح گلخانه‌های وزارت جهادکشاورزی:

ایجاد ۵ شهر مولد کشاورزی در کشور تصویب شده است۱

مجری طرح توسعه گلخانه‌های وزارت جهادکشاورزی از تصویب طرح ایجاد ۵ شهر مولد کشاوری در نقاط مختلف کشور خبر داد.