پیش بینی بورس روز شنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۲

23تیر
پیش بینی بورس روز شنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۲

پیش بینی بورس روز شنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۲

شاخص کل بورس در هفته گذشته با یک وضعیت ریزشی عجیب و غریب ۵۶ هزار واحدی به کار خود پایان داد، شاخص به ۲ میلیون و ۷۱ هزار واحد رسید.