آبفای سپیدان

06فروردین
قطع آب شهر اردکان بدلیل ورود سیلاب ناشی از بارندگی به سرچشمه

قطع آب شهر اردکان بدلیل ورود سیلاب ناشی از بارندگی به سرچشمه

آب شهر اردکان بدلیل ورود سیلاب ناشی از بارندگی به سرچشمه تا اطلاع ثانوی قطع است.