آبفای شیراز

08بهمن
اقدام آبفا برای نوسازی و راه‌اندازی دستگاه جوش و موتوربرق منجر به ‌صرفه جویی مبلغ ۹ میلیارد ریالی شد

اقدام آبفا برای نوسازی و راه‌اندازی دستگاه جوش و موتوربرق منجر به ‌صرفه جویی مبلغ ۹ میلیارد ریالی شد

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شیراز با اشاره به این گروه جهادی شهدای آبفا شیراز اقدام به نوسازی و راه‌اندازی دستگاه جوش و موتوربرق از انبار اسقاط کرد، تصریح کرد: این اقدام منجر به ‌صرفه جویی مبلغ 9 میلیارد ریال شد.

20آذر
اجرای خطوط انتقال رینگ بین مخازن آب شیراز

اجرای خطوط انتقال رینگ بین مخازن آب شیراز

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شیراز گفت: خطوط انتقال رینگ بین مخازن شیراز به طول 132 کیلومتر و خطوط انتقال رینگ بین مخازن صدرا به طول 55 کیلومتر طراحی‌شده و تاکنون حدود 12 کیلومتر از آن‌ها اجرا شده است.