آب و فاضلاب روستایی فارس

23دی
تحول تصفیه فاضلاب با استفاده از روش های نوین

تحول تصفیه فاضلاب با استفاده از روش های نوین

مدیر عامل آبفا شیراز از بهبود فرایند تصفیه فاضلاب با استفاده از روش های نوین خبر داد.