آتشنشانی شیراز

21اسفند
آتش‌نشانی شیراز آماده مقابله با حوادث چهارشنبه آخر سال است

آتش‌نشانی شیراز آماده مقابله با حوادث چهارشنبه آخر سال است

رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز ضمن توصیه و هشدار به شهروندان در خصوص خطرات ناشی از چهارشنبه پایان سال و رعایت مسائل ایمنی در این آیین سنتی، از آمادگی کامل این سازمان برای مقابله با حوادث در سطح این کلان‌شهر خبر داد.