آخرین کشفیات موادمخدر در فارس/۲۰۰کیلو تریاک و ۳۰ کیلوهروئین و شیشه

15تیر
آخرین کشفیات موادمخدر در فارس/۲۰۰کیلو تریاک و ۳۰ کیلوهروئین و شیشه

آخرین کشفیات موادمخدر در فارس/۲۰۰کیلو تریاک و ۳۰ کیلوهروئین و شیشه

مسئولان ارشد فرماندهی انتظامی فارس، آخرین کشفیات موادمخدر در این استان را شامل ۲۰۰ کیلوگرم تریاک و ۳۰ کیلوگرم هروئین و شیشه اعلام کردند.