اختصاص 100 فقره وام و تسهیلات مسکن روستایی به شهرستان استهبان

25تیر
اختصاص ۱۰۰ فقره وام و تسهیلات مسکن روستایی به شهرستان استهبان

اختصاص ۱۰۰ فقره وام و تسهیلات مسکن روستایی به شهرستان استهبان

مدیر بنیاد مسکن شهرستان استهبان با اشاره به اختصاص بیش از 100 فقره از وام های مسکن روستایی و شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت در قالب طرح ویژه و حوادثی به بانک تجارت شعبه استهبان خواستار شتاب بخشی به اعطای تسهیلات مسکن به متقاضیان دراین شهرستان شد.