بازگشت فرماندهان «آزوف» از ترکیه به اوکراین نقض قراردادها است

17تیر
بازگشت فرماندهان «آزوف» از ترکیه به اوکراین نقض قراردادها است

بازگشت فرماندهان «آزوف» از ترکیه به اوکراین نقض قراردادها است

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه امروز شنبه به خبرگزاری اسپوتنیک اعلام کرد که بازگشت فرماندهان «آزوف» از ترکیه به اوکراین نقض مفاد قراردادهای موجود است.