تولید نفت

24تیر
تولید ماهانه نفت ایران ثابت ماند
آژانس بین‌المللی انرژی:

تولید ماهانه نفت ایران ثابت ماند

آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)در جدیدترین گزارش ماهانه خود از بازار نفت، تولید نفت ایران در ژوئن نسبت به ماه پیش از آن را بدون تغییر اعلام کرد.