«حافظ و نیاز امروز بشر»؛ موضوع علمی یادروز حافظ ۱۴۰۲/انتصاب مدیر مرکز حافظ شناسی

14مرداد
«حافظ و نیاز امروز بشر»؛ موضوع علمی یادروز حافظ ۱۴۰۲/انتصاب مدیر مرکز حافظ شناسی

«حافظ و نیاز امروز بشر»؛ موضوع علمی یادروز حافظ ۱۴۰۲/انتصاب مدیر مرکز حافظ شناسی

دکتر سعید حسام‌پور، مدیر جدید مرکز حافظ‌شناسی موضوع اعلامی یادروز حافظ ۱۴۰۲ را «حافظ و نیاز امروز بشر» اعلام کرد.