راه‌اندازی ۲۰۶۰ خانه محیط زیست در سراسر کشور

25تیر
راه‌اندازی ۲۰۶۰ خانه محیط زیست در سراسر کشور

راه‌اندازی ۲۰۶۰ خانه محیط زیست در سراسر کشور

علی سلاجقه در دیدار با معاون و مدیران آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست که در محل این معاونت انجام شد، اظهار کرد: معاونت آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با ایده، فکر و اندیشه سر و کار دارد و اگر در این معاونت، ایده پردازی به نحو مطلوب صورت گیرد، مأموریت سایر معاونت‌ها را ترسیم خواهد کرد.