راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور

02اسفند
معرفی سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فارس

معرفی سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فارس

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در حکمی، محسن عمادی را به عنوان سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فارس منصوب کرد.