راهیابی سه دانش آموز فارسی به المپیاد‌های جهانی

13تیر
راهیابی سه دانش آموز فارسی به المپیاد‌های جهانی

راهیابی سه دانش آموز فارسی به المپیاد‌های جهانی

معاون آموزش متوسطه آموزش وپرورش فارس گفت: امسال با اعلام سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان تاکنون سه دانش آموز فارسی توانسته اند به عضویت تیم ملی المپیاد ایران برای اعزام به مسابقات جهانی راه پیدا کنند.