شمالغرب شیراز به کارگاه بزرگ عمرانی بدل شده است

28مرداد
شمالغرب شیراز به کارگاه بزرگ عمرانی بدل شده است
شهردار منطقه ۱۰ شیراز:

شمالغرب شیراز به کارگاه بزرگ عمرانی بدل شده است

شهردار منطقه ۱۰ کلانشهر شیراز با اشاره به اجرایی شدن پروژه‌هایی کلان در محدوده تحت مدیریت این منطقه نظیر زیرگذرگویم، خط سوم قطار شهری و ... تاکید کرد که طی ماه‌های اخیر، شمالغرب شیراز به یک کارگاه بزرگ عمرانی بدل شده و نوید توسعه‌ای مطلوب در خدمات رسانی را می‌دهد.