شناسایی متهمان

04آذر
با شناسایی این متهمان به پلیس کمک کنید

با شناسایی این متهمان به پلیس کمک کنید

پلیس فارس با انتشار تصاویری از متهمان دو پرونده از مردم خواست تا در شناسایی و دستگیری این افراد پلیس را یاری دهند.