شناسایی کدهای مظنون به استفاده از رانت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها

29تیر
شناسایی  کدهای مظنون به استفاده از رانت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها

شناسایی کدهای مظنون به استفاده از رانت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها

امیرمهدی صبایی‬ مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس‬ در خصوص شناسایی کدهای مظنون به استفاده از اطلاعات نهانی مربوط به مصوبه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع، اعلام کرد: مطابق بند ۳۱ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، اطلاعات نهانی هرگونه اطلاعات افشا نشده برای عموم است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط می‏‌شود و در صورت انتشار، بر قیمت و یا تصمیم سرمایه‌گذاران برای معامله اوراق بهادار مربوط تأثیر می‏‌گذارد.