شنا

26اردیبهشت
پایان رقابت دانش آموزان پسر شناگر متوسطه اول استان فارس

پایان رقابت دانش آموزان پسر شناگر متوسطه اول استان فارس

رییس هیات ورزش دانش آموزی فارس گفت: در رقابت های شنای پسران دانش اموز متوسطه اول استان فارس، ۷۵ شناگر پسر از سراسر استان حضور داشتند.