شکارچیان تشی در شهرستان لامرد به دام افتادند

20خرداد
شکارچیان تشی در شهرستان لامرد به دام افتادند

شکارچیان تشی در شهرستان لامرد به دام افتادند

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لامرد اعلام کرد : در یک عملیات چند ساعته در ساعت ۳:۲۰شب، یگان حفاظت محیط زیست لامرد در تعقیب و گریز غافلگیرانه موفق شدند شکارچیان تشی در منطقه شکار ممنوع کوه هوا را دستگیر کنند.