قاچاق مواد مخدر

28آبان
کشف حدود ۲۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در داراب

کشف حدود ۲۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در داراب

۱۹۷ کیلوگرم حشیش و تریاک در عملیات مشترک با پلیس مبارزه مواد مخدر استان خراسان رضوی و شهرستان داراب کشف شد.