قتل برای شیشه در شیراز

25تیر
قتل برای شیشه در شیراز

قتل برای شیشه در شیراز

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی فارس، وقوع یک فقره قتل در روز بیست تیر در شیراز را تایید و علت آن را، یک گرم شیشه! ذکر کرد.