مرمت و مطالعه فنی پژوهشی ۴۴ بنای تاریخی فارس به پایان رسید

19تیر
مرمت و مطالعه فنی پژوهشی ۴۴ بنای تاریخی فارس به پایان رسید
مدیرکل میراث فرهنگی فارس:

مرمت و مطالعه فنی پژوهشی ۴۴ بنای تاریخی فارس به پایان رسید

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس اعلام کرد که اقدامات مرمتی، مطالعات فنی پژوهشی در خصوص ۴۴ بنای تاریخی و فرهنگی این استان به اتمام رسیده است.