مرگ ۲ جوان در رودخانه “قره‌آقاج” قیرو کارزین

20تیر
مرگ ۲ جوان در رودخانه “قره‌آقاج” قیرو کارزین
فرمانده انتظامی قیروکارزین خبر داد:

مرگ ۲ جوان در رودخانه “قره‌آقاج” قیرو کارزین

فرمانده انتظامی قیروکارزین از مرگ دو جوان ۱۷و ۱۹ ساله حین شنا در رودخانه "قره‌آقاج" این شهرستان، بر اثر غرق‌شدگی خبر داد.