نقش صرافان متخلف در التهاب بازار ارز

10مرداد
نقش صرافان متخلف در التهاب بازار ارز

نقش صرافان متخلف در التهاب بازار ارز

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: صرافی‌های غیر مجاز و متخلف یکی از عوامل اصلی افزایش بی‌رویه قیمت ارز و التهاب بازار هستند.