کود سولفات پتاسیم

14تیر
نخستین واحد تولید کود سولفات پتاسیم در مشهد به بهره‌برداری رسید

نخستین واحد تولید کود سولفات پتاسیم در مشهد به بهره‌برداری رسید

حسین عطایی سلامی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد: واحد تولید کود سولفات پتاسیم با ظرفیت تولید سالانه ۲۰ هزار تن و سرمایه گذاری ۸۰۰ میلیارد ریال برای ۱۰۰ نفر ایجاد اشتغال می‌کند.