گندم کاران

21تیر
پرداخت ۸۱ درصد مطالبات گندم‌کاران فارس
مدیر امور شعب بانک کشاورزی فارس اعلام کرد:

پرداخت ۸۱ درصد مطالبات گندم‌کاران فارس

مدیر امور شعب بانک کشاورزی فارس گفت: تاکنون ۸۱ درصد از مطالبات گندم‌کاران این استان بابت خرید تضمینی گندم از سوی دولت توسط این بانک تامین اعتبار و پرداخت شده است.