یک روش درمانی جدید و مؤثر برای درمان سرطان گلیوما ابداع شد

17تیر
یک روش درمانی جدید و مؤثر برای درمان سرطان گلیوما ابداع شد

یک روش درمانی جدید و مؤثر برای درمان سرطان گلیوما ابداع شد

به نقل از دانشگاه تهران، دکتر سپیده خویی، استاد دانشکدگان علوم دانشگاه تهران، با اعلام این مطلب گفت: مطالعات بر روی تومورهای گلیوما نشان داد که نانوذرات با ابعاد بین ۱۰ تا ۱۰۰ نانومتر مناسب‌ترین اندازه برای ماندگاری در جریان خون و عبور از سد خونی مغزی دارند.