۱۱۵ سال از اکتشاف نفت در ایران گذشت

05خرداد
۱۱۵ سال از اکتشاف نفت در ایران گذشت

۱۱۵ سال از اکتشاف نفت در ایران گذشت

۱۱۵ سال پیش در سحرگاه پنجم خرداد ماه ۱۲۸۷ شمسی، چاه شماره یک مسجدسلیمان در عمق ۳۶۰ متری زمین به نفت رسید و ایران دارای نفت شد.